SoundMAX 7.0.2.1015

SoundMAX 7.0.2.1015

Analog Devices, Inc. – Freeware – Windows
ra khỏi 35 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Trình điều khiển SoundMax âm thanh và điều khiển. Chương trình không phải là có thể tải xuống, nó là phụ thuộc vào phần cứng. Phần mềm đi kèm với trình điều khiển đặc trưng cho chip.

Tổng quan

SoundMAX là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Analog Devices, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 660 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SoundMAX là 7.0.2.1015, phát hành vào ngày 10/05/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

SoundMAX đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của SoundMAX đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SoundMAX!

Cài đặt

người sử dụng 660 UpdateStar có SoundMAX cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản