SoundMAX 7.0.2.1015

SoundMAX 7.0.2.1015

Analog Devices, Inc. – Freeware – Windows
z 35 głosów
Najnowsza wersja
7.0.2.1015
image/svg+xml VERY GOOD User Rating

SoundMAX by Analog Devices, Inc. is an advanced audio driver software that provides high-quality audio output and customization options for a superior audio experience on compatible devices. This audio driver offers a range of features to enhance sound quality, optimize audio settings, and support various audio configurations for multimedia applications.

  • High-Quality Audio Output: SoundMAX delivers high-quality audio output with clear sound reproduction, enhanced bass, and crisp treble for an immersive listening experience. The driver ensures optimal sound performance across different audio sources and content types.
  • Audio Enhancement Tools: The software includes audio enhancement tools such as equalizers, sound effects, surround sound technologies, and virtual 3D audio support to customize audio settings according to user preferences. These tools enable users to fine-tune audio output for an optimal listening experience.
  • Driver Updates and Compatibility: SoundMAX ensures compatibility with a wide range of hardware devices and operating systems, providing driver updates to maintain compatibility with the latest technologies and standards. This feature ensures seamless integration with various devices for consistent audio performance.
  • Multimedia Application Support: The driver supports various multimedia applications, media players, video conferencing tools, and communication software to ensure high-quality audio playback and recording capabilities across different platforms.
  • Configurable Audio Settings: SoundMAX allows users to configure audio settings such as volume levels, balance control, playback enhancements, microphone settings, and advanced audio properties to customize the audio output based on individual preferences and requirements.
  • Real-time Audio Monitoring: The software offers real-time audio monitoring features that enable users to monitor and adjust audio parameters dynamically while playing multimedia content or engaging in voice communication. This feature provides immediate feedback on audio adjustments for optimal sound quality.

SoundMAX by Analog Devices, Inc. is an advanced audio driver software that enhances sound quality, provides customization options, supports various multimedia applications, offers configurable audio settings, driver updates for compatibility, and real-time monitoring features. With its high-quality audio output and customization capabilities, SoundMAX ensures a superior audio experience for users across different devices and applications.

Przegląd

SoundMAX jest programem Freeware w kategorii (2), opracowany przez Analog Devices, Inc..

Została sprawdzona dla aktualizacji 377 razy przez użytkowników naszych aplikacji klienckiej UpdateStar w ciągu ostatniego miesiąca.

Najnowsza wersja SoundMAX jest 7.0.2.1015, wydany na 2016-05-10. Początkowo był to dodane do naszej bazy na 2007-10-29. Wersja najbardziej rozpowszechnione jest 7.0.2.1015, który jest używany przez 25% z wszystkich instalacji.

SoundMAX jest uruchamiany w następujących systemach operacyjnych: Windows.

Użytkownicy SoundMAX dał pewien oszacowanie od 4 z 5 gwiazdek.

Instalacje

377 użytkowników UpdateStar miał SoundMAX zainstalowane w zeszłym miesiącu.
Darmowe bezpieczne pobieranie plików sprawdzonych przez UpdateStar

Bądź na bieżąco
z UpdateStar freeware.